Polityka Prywatności

[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przekazanych
przez mnie w tym formularzu w celu informowania mnie o usługach
za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a.
Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.

Administratorem podanych danych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP"
ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu "Twój StartUP" (art. 6(1) lit f RODO) 
przejawiającego się w odpowiedzi
na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.

------------------------------------------------------------------------------------

[RU] Я даю согласие на обработку и совместное использование персональных данных,
предоставленных мною в этой форме для информирование меня
о услугах по электронной почте, телефону или текстовое сообщение.
Согласие может быть отозвано в любое время.

Администратором предоставленных данных является Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa.
Персональные данные будут обрабатываться в контактных целях и 
для представления предложения
на основе законного интереса "Twój StartUP" (art. 6(1) lit f RODO), 
которая появляется в ответ
на вопрос, заданный через контактную форму.

Illustration

+48-514-350-196

moc.liamg%400202latemakd

Adres:ul. Robotnicza 42a, Wrocław, 53-608